Ρημάζει το Πεδίον του Άρεως


Ο περίφημος Ροδώνας, η υδάτινη διαδρομή με τις τριανταφυλλιές στις 30 Απριλίου 2011. Η εγκατάλειψη έχει αρχίσει να δείχνει τη δύναμή της.


Ο Ροδώνας οκτώ μήνες μετά, 2 Ιανουαρίου 2012.

Η Περιφέρεια Αττικής, που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση του πάρκου έχει, μάλλον, πέσει σε ύπνο βαθύ. Ο δήμος της Αθήνας και ο Γιώργος Καμίνης, σφυρίζουν αδιαφόρα αφού το θέμα δεν τους αφρορά…

Η μακέτα, με συγχωρείτε, το μακέτο του Ροδώνα…όπως μας είπαν ότι θα γίνει…