Κόλπο γκρόσο με το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ


Από το Πράσινο Ποντίκι Ιανουαρίου 2012

Σε αυξήσεις που είναι συνώνυµες µε τη χρεοκοπία των νοικοκυριών προχώρησε η ∆ΕΗ, τόσο µε την αύξηση κατά 12,5% του ηλεκτρικού ρεύµατος όσο και µε την αύξηση κατά 1,5 ευρώ τον µήνα κατά µέσο όρο του Ειδικού Τέλους των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Και αυτή η δεύτερη αύξηση προκάλεσε την έκρηξη οργής επιστηµονικών φορέων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και των επιχειρηµατιών του κλάδου των ΑΠΕ, που καταγγέλλουν κρυφές επιδοτήσεις.

Συγκεκριµένα 10 φορείς της αγοράς των ΑΠΕ, όπως η Ελληνική Επιστηµονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας, η Ελληνική Εταιρεία Βιοµάζας, ο Ελληνικός Σύνδεσµος Βιοαερίου, ο Ελληνικός Σύνδεσµος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ, ο Ελληνικός Σύνδεσµος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων, ο Ελληνικός Σύνδεσµος Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας, ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών, ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Φωτοβολταϊκών, ο Σύνδεσµος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών και ο Σύνδεσµος Παραγωγής Ενέργειας µε Φωτοβολταϊκά, καταγγέλλουν το ΥΠ ΕΚΑ για υπερτίµηση του ειδικού τέλους ΑΠΕ µε στόχο την ευθεία επιδότηση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής από ρυπογόνα ορυκτά καύσιµα.

Οι επιχειρηµατίες του κλάδου µε κοινή επιστολή τους υπογραµµίζουν ότι «άλλος φταίει και άλλος την πληρώνει», αφού το όφελος από τη µείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας που επιτυγχάνεται µε την ανάπτυξη των ΑΠΕ δεν ενσωµατώνεται στο Ειδικό Τέλος, µε αποτέλεσµα «την αναγκαία αύξησή του, που δεν οφείλεται στις ΑΠΕ, αλλά στις κρυφές επιδοτήσεις προς τα ρυπογόνα καύσιµα που περιέχονται σε αυτό!». Συνέχεια