Το Ελληνικό και τα «κορόιδα» οι Αμερικανοί

Της Βάλιας Μπαζού από το Πράσινο Ποντίκι Ιανουαρίου 2012

Tους κατοίκους του Σικάγου τους έπιασαν κορόιδο και τους οδηγούν στην υπανάπτυξη!

Οι απαράδεκτες αρχές της αµερικανικής µεγαλούπολης µε µια απόφαση – σοκ καταστρέφουν µια από τις µεγαλύτερες αδόµητες αστικές εκτάσεις που υπάρχουν στις ΗΠΑ και τη µετατρέπουν σε πάρκο!

Μάλιστα οι µωροφιλόδοξοι θέλουν το πάρκο τους να είναι το µεγαλύτερο σε όλες τις ΗΠΑ! Για τέτοια κατάντια µιλάµε… Γιατί, βλέπετε, τα Αµερικανάκια είναι… «Αµερικανάκια» και δεν ξέρουν τι εστί αστική ανάπλαση και ανάπτυξη, δεν ξέρουν πώς µπορούν να εκµεταλλευτούν µια έκταση για να κόβουν καθηµερινά µονέδα. Ζουν στον κόσµο του Μάλµπορο και δεν διαθέτουν πολιτικούς του δικού µας διαµετρήµατος για να τους εξηγήσουν τι εστί βερίκοκο… Πώς ξεπουλάς, δηλαδή, µια ελεύθερη δηµόσια έκταση για να κάνει ο κάθε επίδοξος επενδυτής ό,τι γουστάρει, όπου γουστάρει, όπως γουστάρει. Πώς δηµιουργείς µια νέα πόλη µέσα στην πόλη, πώς φέρνεις τον πολιτισµό τσιµεντάροντας αντί στρώνοντας χώµα και φυτεύοντας διάφορα ενοχλητικά δέντρα.

Για να σοβαρευτούµε… Στο Σικάγο η απόφαση να µετατρέψουν µια βιοµηχανική περιοχή 140.000 στρεµµάτων στο µεγαλύτερο πάρκο των ΗΠΑ έρχεται την ίδια στιγµή που οι δικοί µας ξερόλες θυσιάζουν 6.500 στρέµµατα στο Ελληνικό και θέλουν να µας πείσουν ότι πουθενά στον κόσµο δεν γίνονται τέτοιας µεγάλης κλίµακας πάρκα… Μόνο που δυστυχώς γι’ αυτούς τα «κορόιδα» οι κάτοικοι του Σικάγου θα έχουν ένα πάρκο 20 φορές µεγαλύτερο από το Ελληνικό! Συνέχεια

Κόλπο γκρόσο με το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ


Από το Πράσινο Ποντίκι Ιανουαρίου 2012

Σε αυξήσεις που είναι συνώνυµες µε τη χρεοκοπία των νοικοκυριών προχώρησε η ∆ΕΗ, τόσο µε την αύξηση κατά 12,5% του ηλεκτρικού ρεύµατος όσο και µε την αύξηση κατά 1,5 ευρώ τον µήνα κατά µέσο όρο του Ειδικού Τέλους των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Και αυτή η δεύτερη αύξηση προκάλεσε την έκρηξη οργής επιστηµονικών φορέων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και των επιχειρηµατιών του κλάδου των ΑΠΕ, που καταγγέλλουν κρυφές επιδοτήσεις.

Συγκεκριµένα 10 φορείς της αγοράς των ΑΠΕ, όπως η Ελληνική Επιστηµονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας, η Ελληνική Εταιρεία Βιοµάζας, ο Ελληνικός Σύνδεσµος Βιοαερίου, ο Ελληνικός Σύνδεσµος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ, ο Ελληνικός Σύνδεσµος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων, ο Ελληνικός Σύνδεσµος Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας, ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών, ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Φωτοβολταϊκών, ο Σύνδεσµος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών και ο Σύνδεσµος Παραγωγής Ενέργειας µε Φωτοβολταϊκά, καταγγέλλουν το ΥΠ ΕΚΑ για υπερτίµηση του ειδικού τέλους ΑΠΕ µε στόχο την ευθεία επιδότηση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής από ρυπογόνα ορυκτά καύσιµα.

Οι επιχειρηµατίες του κλάδου µε κοινή επιστολή τους υπογραµµίζουν ότι «άλλος φταίει και άλλος την πληρώνει», αφού το όφελος από τη µείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας που επιτυγχάνεται µε την ανάπτυξη των ΑΠΕ δεν ενσωµατώνεται στο Ειδικό Τέλος, µε αποτέλεσµα «την αναγκαία αύξησή του, που δεν οφείλεται στις ΑΠΕ, αλλά στις κρυφές επιδοτήσεις προς τα ρυπογόνα καύσιµα που περιέχονται σε αυτό!». Συνέχεια